Lätt att söka medel från Framtid ihop

Ansökan till Framtidsbankens integrationsprojekt Framtid ihop går direkt till Framtid ihop. Ladda hem dokumentet enligt länken nedan. Skriv ut och fyll i och maila till framtidihop@gmail.com eller lämna in på Älvsby folkhögskola. Det ger en snabbare och enklare handläggning. För frågor kontakta projektledare Matilda Wiklund framtidihop@gmail.com  

Direktlänk till skolans hemsida och projektets:
 
Länk till ansökan att fylla i och skriva ut eller scanna in och maila till framtidihop@gmail.com
 
2. Mar, 2017

Syfte och målsättning

Att öka samordningen och fördjupa samverkan mellan aktörer kring integrationsarbetet i Älvsbyns kommun.
Att utveckla redan pågående aktiviteter, ha möjligheter att prova på eller fördjupa samarbeten.
Att skapa en långsiktighet och helhetsbild inom området.

 • Sparbanken Nord - Framtidsbanken

  http://www.sparbankennord.se/framtidsbanken/policy-framtidsbanken/

 • Samarbetspartners

  Älvsby folkhögskola-projektägare http://www.afhs.nu/
  Älvsby kommun
  www.alvsbyn.se/
  Sparbanken Nord www.sparbankennord.se
  EKB
  Älvsby församling www.svenskakyrkan.se/älvsby
  (foto: Gustaf Hellsing)

 • Integration

  Integration innebär att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra. Det handlar om att alla ska känna tillhörighet, delaktighet och kunna påverka i samhället. Gemenskap och ömsesidigt delande av erfarenheter är viktigt för att det ska kunna bli verklighet. Framtid ihop främjar ansökningar där möten och utbyte sker på allas villkor.

 • Styrgrupp

  Består av 5 representanter:
  - Projektledaren
  - Sparbanken Nord
  - Älvsby kommuns integrationssamordnare
  - Polarbröd
  - Älvsby församling
  (foto: Sterling Nilsson )

 • Ansökan numera direkt till Framtid ihop

  Ansökan sker direkt till Framtid ihop, se ovan. Hör gärna av er med frågor oc idéer så kan vi hjälpa inför en ansökan. framtidihop@gmail.com

 • Aktuella datum våren 2020

  Styrgruppsmöten våren 2020
  6 februari
  23 april
  4 juni
  För att få med en ansökan skickas den in senast en vecka i förväg. Ta kontakt med oss för att få veta mer!

Nyheter

17. Jan, 2020

Sista halvåret med projektet Framtid ihop

Framtid ihop förlängdes ett år till utöver den först beslutade projekttiden 2017-2019. Nu går vi in i sista halvåret, projektet avslutas 30/6 2020. Det finns lite medel kvar att ansöka om för lokala satsningar på inkluderande aktiviteter av olika slag.

17. Jan, 2020

Buss till julmarknad i Storforsen december 2019

Framtid ihop var med även detta år och medfinansierade en buss till och från Storforsens julmarknad. Detta för att synliggöra och möjliggöra för fler att vara med om en omtyckt jultradition i kommunen. Röda korset och Vän i Älvsbyn samverkade och stod för medfinansiering också. Ett lyckad och omtyckt satsning! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2708568992534795&set=pcb.2497811833808916&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC1hMYpDmSbttDmHaXMOz54xyUaAk3JzG4flQ_28KhNG24bt8YwckxRV4P7-gDdKSd4zi6WbSwcymA3

22. Aug, 2019

Idrottens dag 24 augusti 2019

Idrottens dag kommer till Älvsbyn. SISU och ÄIF tillsammans med många föreningar av olika slag samordnar en aktivitetsdag för alla åldrar i Lomtjärn och framför allt på ÄIP. Detta med bakgrund i den Må bra dag som Framtid ihop var aktiva i att samordna hösten 2018. Under 2019 så är Framtid ihop naturligtvis med som medfinansiär också. En fin dag för alla i Älvsbyn!
https://www.alvsbyn.se/nyheter/idrottens-dag/

17. Okt, 2019
22. Aug, 2019

Sommaraktiviteter ÄIF och Parasportarna

Älvsby IF och Parasportarna med stöd av Älvsby kommun, genomför sommaraktiviteter för alla som är intresserade för andra året i rad. Det är fysiska aktiviteter, såväl som kulturaktiviteter och studiebesök. Framtid ihop biföll att delfinansiera detta goda initiativ.

22. Aug, 2019

Matfestivalen 2019

Matfestivalen i Lomtjärn, anordnad av Eritreanska föreningen och ABF med stöd av Älvsbyns kommun anordnades den 24/8. Framtid ihop gick in även denna gång med en delfinansiering till dagen. Ett fint arrangemang som är efterlängtat av många!
https://www.alvsbynews.se/2019/08/matfestival-i-lomtjarnsparken/

13. Sep, 2018

Internationell matfestival

Den årliga Internationella matfestivalen i Lomtjärnsparken fick även detta år stöd från Framtid ihop. I år ordnades den av ABF , Eritreanska föreningen och Älvsby kommun. Fantastiskt god mat och många besökare. Se här reportage i www. alvsbynews.se
http://www.alvsbynews.se/2018/08/matfestival-i-lomtjarn-2/

13. Sep, 2018

Må bra dag - prova på aktiviteter

Framtid ihop stöttar det lokala initiativet att anordna en Må bra dag - prova på aktiviteter den 15/9.
http://www.alvsbynews.se/2018/09/ma-bra-prova-pa-aktiviteteri-alvsbyn/

16. Feb, 2018

Kvinnojouren Pärlans föreläsningdag 8/3 2018

Den 8 mars 2018 anordnar Kvinnojouren Pärlan i Älvsbyn en föreläsningsdag i samarbete med Framtid ihop och Älvsby folkhögskola. Dagen innehåller information om deras arbete, människohandel, könsstympning, mäns ansvar för mäns beteende, och motivation och drivkraft. Ämnena kan öka kunskap, förståelse och ge möjlighet till att se att det finns hjälp och stöd hos Kvinnojouren. Kl 8 00 - 15 00 Älvsby folkhögskola, 19 00 - 21 00 på Fluxen.

16. Feb, 2018

ÄIF Inkluderande fotboll

Framtid ihop avsätter medel för att stötta ÄIF Inkluderande fotboll, som ger möjlighet till inköp för träningskläder till ungdomar. Det gör att alla har kan känna sig som en del i gemenskapen oavsett bakgrund och ekonomiska förrutsättningar.

15. Dec, 2017

Nybyns IK integrationsprojekt Vänskapsband

Framtid ihop har beslutat att gå in med medel för att stötta Nybyns integrationsprojekt Vänskapsband. Syftet med projektet är att det ska finnas en gemenskap i ett lag där spelarna kommer från olika bakgrund, och att vänskapsband och integration skapas genom fotbollen.

18. Apr, 2017

Friluftsdag tillsammans blev lyckat!

Här kan vi se ett reportage från friluftsdagen 23 mars 2017.
http://www.alvsbynews.se/2017/03/fridluftsdag-for-nysvenskar/

22. Mar, 2017

Träffpunkt för kvinnor

Framtid ihop samordnar en Träffpunkt för kvinnor av kvinnor
Älvsby folkhögskola torsdag 30 mars
En kväll för kvinnor av kvinnor där vi kan träffas, fika, prata och lära oss av varandra. Alla kvinnor i alla åldrar oavsett bakgrund är välkomna!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1380661551992219&set=gm.191806657974533&type=3

22. Mar, 2017

Beviljat projekt Friluftsdag Tillsammans

Framtid ihop har beviljat medel till följande integrationsprojekt:
" Friluftsdag Tillsammans 23 mars 2017. Vi vill föra samman människor med olika bakgrund i Älvsbyn i en gemensam aktivitet som medför att deltagarna får vara tillsammans, prova på det lokala natur och utelivet på Kanis och vad det är att ha en friluftsdag. Detta för att stärka möjligheterna för alla att ha en meningsfull och hälsosam fritid i Älvsbyn. I slutet av mars planerar vi en gemensam friluftsdag på Kanis, där vi vill skapa möten och gemenskap mellan asylsökande, nysvenskar och etablerade svenskar som skall få prova på aktiviteter i snö. Exempel på aktiviteter är att prova på skidåkning, åka pulka/madrass i backen samt få ett mellanmål (smörgås och choklad/kaffe/saft) och grilla korv över öppen eld. Projektet ska skapa samordning och långsiktighet i integrationsarbetet inom Älvsbyn. Samarbetspartners för dagen är ABF Norr Älvsbyn, Älvsby församling, Röda korset, och Älvsby folkhögskola. "

21. Dec, 2016

Beviljat projekt Kvinetta

Framtid ihop har beviljat medel till följande integrationsprojekt:
”Varje fredag träffas asylsökande kvinnor från olika länder, svenska kvinnor och invandrarkvinnor för en gemensam träff med handarbete som tema. Ibland lagar kvinnorna mat, och prat om samhället och svenskundervisning finns med som en naturlig del av gemenskapen. Kvinetta vill skapa en meningsfull sysselsättning för kvinnorna som besöker mötesplatsen och öka verksamheten med fler deltagare genom att göra information på olika språk samt genomföra en utflykt. Sker i samverkan med Röda korset och Greta stiftelsen.”

21. Dec, 2016

Beviljat projekt Driva och Mutcho

Framtid ihop har beviljat medel till följande integrationsprojekt:
" Ett förprojekt som Driva och Mutcho ska bedriva under januari – september 2017. Syftet är att öka integrationen genom möten. Att öka deltagarnas möjlighet till arbete genom utbildning och arbetsträning samt genom att stärka och visa upp var och ens kultur och därmed stärka identiteten. Drivas del av förprojektet fokuserar på utbildning och mat. Deltagarna ska även kunna få arbetsträning, praktik och hjälp mot ett arbete."

13. Okt, 2016

Beviljat projekt Ungdomsfestival

Framtid ihop har beviljat medel till följande integrationsprojekt:
"Ungdomsfestivalen den 20 augusti. Vi kunde anordna en underbar ungdomsfestival med internationell matförsäljning av och med ungdomar. Ungdomsfestivalen har lockat folk från olika hål då internationella dans och mat blir en mångfald festival som kan bidra till positiv bild och bättre acceptans samhället." Anordnades av MUCHO.

13. Okt, 2016

Beviljat projekt Musikcafé och öppen scen

Framtid ihop har beviljat medel till följande integrationsprojekt.
"Projekt: Musikcafé och öppen scen Musikföreningen SMÄKK tillsammans med ABF planerar genomföra musikcaféer och öppen scen för alla intresserade musiker/artister i Älvsbyns kommun. Syftet med musikkvällarna är att träffas och spela musik över nationsgränserna. Vi vill få musikintresserade från andra länder att bjuda på sin musik och vi vill bjuda nyinkomna och nysvenskar på vår musik. Ett sätt att integrera nysvenskar och de som är födda här. Vi riktar oss till alla åldrar men främst ungdomar. Målet är att lära känna varandra och spela tillsammans. Musik bygger broar. "

17. Aug, 2016

Nu är vi igång!

Nytt integrationsprojekt i Älvsbyn
- Nu startar vi upp det treåriga integrationsprojektet Framtid ihop med Sparbanken Nord, Älvsby folkhögskola och Älvsbyns kommun som finansiärer och samarbetspartners. Älvsbyns Församling finns också med som en aktiv samarbetspartner under projekttiden, säger Matilda Wiklund projektledare.
Tanken är att samordna, skapa och utveckla pågående och kommande aktiviteter i Älvsbyn.
Det finns redan idag ett flertal aktörer och organisationer som gör ett fantastiskt gott jobb i Älvsbyn. Många har också stöttat projekt som har arbetat för att skapa integration i vår närhet.
” Vi har saknat en samordning och därför startar vi nu upp ett nytt projekt som vi hoppas kan bli en förebild för andra orter i regionen ” säger Matilda.

 • Beviljade ansökningar

  Kommer att delges de sökande och läggas ut under nyheter efter beslut.
  (foto: Magnus Aronson )

 • Kontakta oss

  Projektledare:
  Matilda Wiklund
  070/3228852
  framtidihop@gmail.com

 • Bilder från Kvinettas kreativa mötesplats. Ett av de projekt som fått medel från Framtid ihop.